Vragenlijst om een inschatting te maken van de sterkte van je psychische (mentale) grens

Boundary-Protection-Scale (BPS-14)

Quelle: Blaser K., Zlabinger M., Hautzinger M., Hinterberger T. (2014):
The Relationship between Mindfulness and the Mental Self-Boundary:
Validation of the Boundary Protection Scale-14 (BPS-14) and Its Correlation with the Freiburg Mindfulness Inventory (FMI).
In: Journal of Educational and Developmental Psychology; Vol. 4, No. 1; 2014

Online versie Thomas Latka en Nick Blaser

bijna nooit zelden soms vaak haast altijd
1
  Ik zeg liever 'ja' dan 'nee', als ik daarmee onenigheid kan vermijden.
2
  Anderen kunnen mij mijn plezier ontnemen.
3
  Ik ben schrikachtig.
4
  Ik heb er spijt van als ik te veel over mijzelf verteld heb.
5
  Ik wil anderen niet voor het hoofd stoten door 'nee' te zeggen.
6
  Met mij mag het goed gaan, ook als iemand anders het op dat ogenblik moeilijk heeft.
7
  Ik kan op het juiste moment het gespreksonderwerp veranderen.
bijna nooit zelden soms vaak haast altijd
8
  Ik kan ad rem zijn.
9
  Ik denk: 'ik weet wie het zegt'.
10
  Er is niet veel voor nodig om een 'nee' van mij in een 'ja' te veranderen.
11
  Ik beantwoord vragen die ik eigenlijk helemaal niet wil beantwoorden.
12
  Ik neem te veel opdrachten aan.
13
  Ik neem een negatieve stemming in de groep over.
14
  Ik heb er last van als vrienden, ouders of collega’s ruzie hebben.


Na het versturen van de antwoorden krijg je onmiddelijk je individuele score te zien samen met een korte uitleg over grensfactoren die voor jou van toepassing zouden kunnen zijn.
Controleer aan het einde van de vragenlijst nog even of je alle vragen hebt ingevuld.
Dr. Blaser / Dr. Latka